facebook tracking

Regelekonom

Ledning – Huvudkontor, Eskilstuna

Jobbannonsen är inte längre aktiv

Antingen är jobbet tillsatt, eller så har ansökningstiden löpt ut.

Sparbanken Rekarne är den ledande banken i Eskilstuna och Strängnäs kommuner med en affärsvolym på 40 miljarder SEK och 110 anställda på tre kontor. Vi har en stark tillväxt, nöjda kunder, fräscha kontor och glada medarbetare.

Vi söker nu en första linje-ansvarig för uppfyllande av regler och lagar

Som Regelekonom ansvarar du för att bankens kapitalställning och kapitalplanering ligger inom ramen för regelverken. Vidare ansvarar du för bevakning av bankens likviditetsställning samt planering och prognostisering av likviditeten. Du ansvarar även för förvaltning av bankens överskottslikviditet. Du ansvarar för bankens metod för internränta och hanterar bankens finansiella risker. Du är föredragande i bankens Finanskommitté och har även kontakter med externa investerare.

Tillsammans med Ekonomichef följer och utvärderar du bankens uppfyllnad av uppsatta finansiella mål. Du bör vara väl förtrogen med sambanden mellan resultat och finans och ha förmåga att skapa, förstå och förklara modeller och beräkningar.

Detta för att kunna prognostisera bankens utveckling och möjligheter.

Du har ett övergripande ansvar för upprättande av bankens IKLU.

Vi förväntar oss att du har en relevant akademisk utbildning inom ekonomi och några års erfarenhet av liknande arbete inom finansbranschen. Önskvärda kunskaper är CRR/CRD IV, Basel I, II och III, COREP/FINREP samt övriga regelverk som berör finansiella institutioner.

För ytterligare information kontakta VD Mats Bengtsson på telefon 016-15 81 19 eller ekonomichef Joakim Johansson på telefon 016-15 81 15.Facklig kontaktperson för Finansförbundet är Sofie Eriksson, telefon 016-15 81 54.

Urvalsarbetet kommer ske löpande men vi vill ha din intresseanmälan senast 2017-07-14.

Arbetsplats och kultur

För oss är det viktigt att du som medarbetare får utvecklas och att du trivs på jobbet. Med rätt kunskaper kan du leverera de bästa och mest genomtänkta lösningarna. Och mår du bra blir det enklare att hålla en öppen och kreativ kommunikation och skapa bra samarbeten.

Huvudkontor, Eskilstuna

Kungsgatan 5
632 20 Eskilstuna
Sweden
info@sparbankenrekarne.se
0771-827000, 0771-REKARNE